Respekt k životnímu prostředí

Přírodní produkty se 100% biologickou rozložitelností.

Na myčkách TIXEXPRESS používáme výhradně 100% biologicky rozložitelné mycí přípravky zn. Hetix a kartáče s vlasem z přírodních koňských žíní. Kontaminovaný odpad z vozidel zachycujeme v lapolech, separujeme v k tomu určených kontejnerech a jeho likvidaci svěřujeme renomovaným a licencovaným společnostem. Výkonné čistírny odpadních vod a investice do recyklace používané vody jsou samozřejmostí. Intenzivně se zabýváme možnostmi využívání geotermální í solární energie a přijímáme opatření k úspoře spotřebovaných energií a vody.